Kadir Özgür

Kadir Özgür

Eğitmen Hakkında

Kadir Akpınar

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı ile toplamda onbir yıllık akademik müzik eğitimlerini tamamlayan Kadir Akpınar, uzun yıllar eklektik psikoterapi eğitimleri almıştır.

 İzmir’ de üstün yetenekliler okulu kurucusu olan Kadir Akpınar sanat ve psikoloji temelli oluşturduğu yeni bir eğitim modeli ile çocukların üstün başarılarına rehberlik etmiş ailelerin bu çocuklara yaklaşımı konusunda danışmanlık yapmıştır. Eşimi Tanıyorum projesi ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüterek yurt içinde birçok seminer vermiştir.

 Müziği bir iletişim yolu olarak benimseyen Akpınar çeşitli okullarda ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde öğrenci öğretmen iletişimi, akran zorbalığı, aile içi şiddet, ebeveyn çocuk iletişimi, ergenlikte doğru yaklaşımlar, öğrenme güçlükleri konularında eğitimler ve seminerler vererek, bireye temas eden eğitmen ve rehberlik meslek grupları ile çalışmalar yürütmüştür.

 Yurt içinde ve yurt dışında birbirinden farklı yaklaşımları benimseyen müzik terapistleri ve sanat terapistleri ile çalışan Kadir Akpınar, edindiği bilgi ve deneyimleri kullanarak modüler bir Müzik Terapi Eğitim Programı oluşturmuş farklı meslek gruplarındaki (Hekim, Psikolog, Psikiyatrist, Diş Hekimi, Psikiyatri Hemşiresi; Çocuk Gelişim Uzmanı; Müzisyen) bireylere müzik terapinin metodları, yöntem ve teknikleri ile ilgili eğitimler vermiştir. Müzik ve beyin, Frekanslar, Çocukluktan yetişkinliğe beyin gelişimi ve müzik başlıklarında makaleleri bulunmaktadır. Ebeveyn Akademisi eğitim programı oluşturarak ebeveynlere müzik terapi yöntemleriyle aile içi iletişim temelli terapiler uygulamıştır.

 İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp kapsamında Müzik Terapi eğitim programını da tamamlayarak müzik terapistliğini Türkiye’de de geçerli kılan Akpınar, Müzik Terapi ve Sanat Terapi yöntemlerini kullanarak birçok grup terapisi yönetmiştir. İzmir’de halen sağlıklı bireylerle, farklı gelişen bireylerle; Demans, Alzheimer, Parkinson hastası yaşlı bireylerle çalışmalarını sürdürmektedir.

 Özgür Gürbüz

Özgür Gürbüz, 2004 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı Çalgı Yapım bölümünden mezun oldu. 2000 yılından itibaren Kanun çalgısı üzerine kompozisyon çalışmaları yapmaktadır . Kendine has on parmak tekniğine dayalı çok sesli makam müziği eserleri bulunmaktadır. Kanunun yanı sıra, Altay Bölgesi çalgısı olan igil çalmaktadır. Orta Asya’ya özgü polifonik ve pentatonik seslerden oluşan geleneksel vokal tekniği olan höömey yapmaktadır. Aynı zamanda sağaltım yöntemi olan bu seslerle Uygur ve Çin Tıbbına dayalı çalışmalar yapmaktadır.

 2005-2012’ye kadar NLP, Hipnoz, Enerjitik Hipnoz, Biyoenerji konularında eğitimler aldı. Aynı dönem EMDR ve travma psikolojisi üzerine eğitimler aldı. 2010-2011 yılları arasında Mehmet Zararsızoğlu’dan Aile ve Sistem Dizimi eğitimi aldı. Daha sonrasında Franz Rupert’in sistemik travmalar üzerine geliştirdiği sistem dizimi metodunu benimsedi. 2010 yılında Çin Xingjian’da Uygur Müziği üzerine stüdyo müzisyenliği yapmak için gittiğinde Çin Tıbbında kullanılan biyoenerjitik sağaltım yöntemleri üzerine eğitimler almaya başladı. 2015-2016 yılları arasında Murat Kaplan’dan Temel Çin Tıbbı, Çigong, Yüz Okuma ve Karakter Analizi eğitimleri aldı. 5 Element Teorisine ve Chan Terapisine dayalı Müzik Terapi çalışmaları yapmaktadır.

 2007'den bu yana Bilinçaltı Ritim ve Telkin Çalışmaları, Müzikle Hipnomeditasyon ve Yoga Nidra, Müzik Biyoenerji ve enerji beden çalışmaları, Şamanik seslerle bireysel ve grup şifa seansları, Ritim, nefes ve ses ile farkındalık atölyeleri, Bireysel veya grupla Müzik Terapi seansları yapmaktadır.

 Özgür Gürbüz, T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip Müzik Terapi uygulayıcısıdır. İzmir Müzik Terapi çatısı altında, Müzik Terapi yaklaşımları üzerine eğitim ve araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

 Ayrıca çalgı yapımcısı olan Özgür Gürbüz, kanun çalgısının yapımının yanı sıra, farklı müzik terapi çalgılarının tasarımı ve yapımıyla da ilgilenmektedir.